Karta przekazania odpadu 2021 – zmiany, o których musisz wiedzieć

W 2021 roku przedsiębiorcy powinni zapoznać się z istotnymi zmianami dotyczącymi wystawiania karty przekazania odpadu (KPO). Najważniejsza kwestia to wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów tylko za pośrednictwem systemu BDO, poprzez elektroniczne konto, które przypisane jest indywidualnie dla każdego zapisanego podmiotu. Od stycznia bieżącego roku, karta przekazania odpadów musi być Czytaj więcej