Czym jest BDO?

BDO, to inaczej baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Powstała, by umożliwić zarządzenie oraz kontrolę systemu gospodarki odpadowej w Polsce. Rejestr BDO to integralna część systemu – firmy mają obowiązek prowadzić ewidencję odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w (BDO). Przedsiębiorstwo, przekazujące odpady wytworzone w wyniku prowadzenia działalności, powinno uzupełnić online kartę przekazania odpadu oraz wygenerować jej potwierdzenie.

Kto podlega pod rejestr BDO?

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z artykułem o tym, czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru, decyduje obszar, w którym prowadzi działalność i jednocześnie zakres tej działalności. Wielkość zakładu pracy w przypadku BDO nie ma znaczenia. Do rejestru muszą się wpisać m.in. firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, wprowadzający produkty w opakowaniach, a także sprowadzający pojazdy zza granicy, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, musi zadbać o to aby wpis do rejestru był poprawny. Powyższe usługi można zlecić firmie  EMEF BHP & Gospodarka Odpadami, dzięki czemu zyskują Państwo profesjonalną pomoc naszych specjalistów.

W ramach obsługi systemu BDO wykonujemy:

  • rejestrację w systemie BDO
  • aktualizację danych za pomocą obowiązujących wniosków
  • dobór odpowiednich kodów odpadu
  • wykonywanie kart przekazania odpadów
  • ewidencję odpadów
  • sprawozdawczość.

Z naszych usług najczęściej korzystają firmy, które wprowadzają produkty w opakowaniach i  potrzebują pomocy specjalistów, by sporządzić do tego odpowiednią dokumentację w systemie BDO oraz wyliczyć opłatę produktową zgodnie z obowiązującymi poziomami odzysku oraz recyklingu. Współpracujemy także z zakładami, które wytwarzają odpady inne niż komunalne i są zobowiązane do oddawania ich poprzez kartę przekazania odpadu pod odpowiednim kodem oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Przykładowe obszary, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowy, to: wytwarzanie odpadów takich jak np. zużyty olej silnikowy, złom, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne. Dotyczy to także wprowadzenia na rynek Polski np. preparatów smarowych, opon pneumatycznych, sprzętu elektrycznego/elektronicznego, baterii lub akumulatorów oraz wprowadzania produktów w opakowaniach.

Dzięki świadczonym przez nas usługą BDO:

  • Spełnisz aktualne wymagania prawne
  • Unikniesz dodatkowych kosztów związanych z obsługą systemu BDO
  • Oszczędzisz czas wykorzystując go do procesów związanych z główną działalnością firmy
  • Zabezpieczysz swój zakład przed potencjalnymi karami administracyjnymi

Przekaż obsługę systemu BDO w ręce specjalistów, a my zadbamy o całą resztę.

FAQ

Co to jest Rejestr BDO?

Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Rejestr ten prowadzą marszałkowie województw.

Kto podlega pod obowiązek rejestracji do BDO?

Rejestracji podlegają wszystkie podmioty, które wymienione są w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

Kiedy należy dokonać rejestracji?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, która wymaga uzyskania wpisu musi dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności.

W przypadku prowadzenia działalności, która wymaga uzyskania wpisu do Rejestru BDO na wniosek podmiotu, należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.

Jaki jest czas oczekiwania na numer BDO?

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie przedsiębiorstwa do Rejestru BDO.

Gdzie i jakie opłaty należy uiścić?

Należy uiścić opłatę rejestrową, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Po wniesieniu opłaty rejestrowej przedsiębiorca musi ją co roku odnawiać. Wysokość opłaty rocznej jest identyczna i wynosi:

100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają przedsiębiorcy, którzy zajmują się wprowadzaniem na rynek:

– sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego autoryzowani przedstawiciele
– baterii lub akumulatorów
– pojazdów
– produktów w opakowaniach na terytorium kraju
– opon na terytorium kraju
– olei smarowych na terytorium kraju
a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań