Definicję wypadku przy pracy reguluje Ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, do którego doszło z powodu zewnętrznych czynników i doprowadziło do uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika, w czasie wykonywania czynności służbowych oraz w drodze do pracy i w czasie powrotu z pracy do domu. Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie protokołu powypadkowego, czyli pełnej dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia. Protokół powypadkowy musi zostać sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. W skład zespołu powypadkowego wchodzą specjalista ds. BHP oraz wyznaczony pracownik z zakładu, który posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP.

Na czym polega dokumentacja powypadkowa?

Polega na stworzeniu niezbędnej, wymaganej przez prawo dokumentacji, która zawiera: protokół przesłuchania poszkodowanego oraz świadka (jeśli jest), protokół powypadkowy, oraz inne niezbędne dokumenty, które są uzależnione od sytuacji. Przygotowanie dokumentacji powypadkowej pracodawca powierza specjaliście ds. BHP, a gdy przedsiębiorstwo nie posiada służby BHP, postępowanie powypadkowe prowadzi specjalista z firmy zewnętrznej.

Dokumentacja powypadkowa – dla kogo?

Usługa jest świadczona dla zakładu pracy, w którym doszło do wypadku. Przedsiębiorca, gdy ulegnie wypadkowi (z tytułu płacenia składek), może starać się o odszkodowanie. W tej usłudze pomagamy także pracownikom, którzy mają wątpliwości co do m.in. przeprowadzenia postępowania lub treści protokołu.

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie dokumentacji powypadkowej?

  • sporządzimy pisemne zawiadomienie o wypadku w pracy
  • powołamy komisję powypadkową,
  • stworzymy zapis informacji poszkodowanego i świadków (jeżeli byli w trakcie wypadku),
  • sporządzimy protokół powypadkowy,
  • skompletujemy niezbędne wnioski do ZUS-u (na wniosek pracownika),
  • wypełnimy statystyczną kartę wypadku,
  • zrealizujemy wysyłkę dokumentów.

Gdy dojdzie do wypadku, pracodawca ma obowiązek zlecić specjaliście ds. BHP przygotowanie dokumentacji powypadkowej. 

Specjaliści z EMEF BHP & Gospodarka odpadami zapewniają kompleksowe usługi od powołania zespołu powypadkowego, aż do wysyłki kompletu dokumentów.  Korzystając z naszych usług, unikniesz podstawowych pomyłek, oszczędzisz sobie kłopotów i wykorzystasz swój czas w innych aspektach w swoim zakładzie pracy.

Zapraszamy do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej – z przyjemnością odpowiemy na każde z Państwa pytań.

SZYBKI KONTAKT -> tutaj

FAQ

Co to jest wypadek przy pracy?

Definicję wypadku przy pracy reguluje Ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie, do którego doszło z powodu zewnętrznych czynników i doprowadziło do uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika, w czasie wykonywania czynności służbowych oraz w drodze do pracy i w czasie powrotu z pracy do domu.

Co zrobić jeżeli w zakładzie pracy zdarzył się wypadek przy pracy?

Najważniejszym aspektem jest pomoc poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca wypadku i powołanie zespołu powypadkowego. Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe należy dodatkowo zgłosić Państwowej Inspekcji Pracy, a także powiadomić prokuraturę. W przypadku zatrucia dodatkowo pracodawca zobligowany jest powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną.

Ile mamy czasu na sporządzenie dokumentacji powypadkowej?

Protokół powypadkowy musi zostać sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Kto sporządza dokumentację powypadkową?

Przygotowanie dokumentacji powypadkowej pracodawca powierza specjaliście ds. BHP, a gdy w przedsiębiorstwo nie posiada służby BHP, postępowanie powypadkowe prowadzi specjalista z firmy zewnętrznej.

Kto zalicza się w skład zespołu powypadkowego?

W skład zespołu powypadkowego wchodzi specjalista ds. BHP oraz wyznaczony pracownik z zakładu, który posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP.

Jakie są rodzaje wypadków?

W zakładzie pracy mogą wystąpić różne rodzajów wypadków, które dzielimy na:
· Wypadek śmiertelny;
· Wypadek ciężki (np. utrata wzroku, słuchu, mowy);
· Wypadek powodujący niezdolność do pracy
· Wypadek zbiorowy (poszkodowana więcej niż jedna osoba);
· Wypadek indywidualny.