Czym jest szkolenie BDO?

Jest to szkolenie z obsługi bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami. W ramach szkolenia przekazujemy wiedzę z obsługi systemu (karta przekazania odpadu, ewidencja odpadów, sprawozdawczość w systemie BDO), a także omawiamy podstawy prawne w tej dziedzinie.

Do kogo jest skierowane szkolenie BDO?

Szkolenie BDO przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, którzy chcą nauczyć się prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO. Zapraszamy również specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów.

Na czym polega szkolenie z obsługi systemu BDO?

Celem szkolenia BDO jest przekazanie zainteresowanym umiejętności i wiedzy niezbędnej do sprawnego obsługiwania systemu Bazy Danych Odpadowych. W trakcie szkolenia przeprowadzamy ćwiczenia praktyczne dzięki, którym o wiele łatwiej opanować zakres materiału. Omawiamy również obowiązujące akty prawne oraz najnowsze zmiany dotyczące gospodarki odpadami. Spotkania odbywają się w formie kursu, w którym klient ustala miejsce i sposób przeprowadzenia instruktażu. Oferujemy kursy indywidualne, jak również kursy grupowe. W zależności od decyzji klienta forma szkolenia również jest dopasowana pod jego preferencje.  Szkolenia stacjonarne i szkolenia online (wideokonferencja)  przebiegają pod opieką prowadzącego, który jest w stu procentach do Państwa dyspozycji. Instruktor udostępnia ekran, na którym wyświetlane są materiały szkoleniowe, tłumaczy poszczególne zagadnienia, odpowiada na pytania kursantów, a także wysyła skrypty szkoleniowe lub udostępnia w formie książki.

Uczestnik szkolenia BDO zdobędzie wiedzę z zakresu:

  • aktualizacji danych we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego
  • planowania oraz zatwierdzania KPO (karta przekazania odpadu)
  • klasyfikacji i doboru odpowiednich kodów odpadu
  • ewidencji odpadów w systemie BDO

Korzyści ze szkolenie BDO:

  • Zapoznanie z systemem bazy danych odpadowych
  • Nabycie praktycznej umiejętności do codziennej obsługi systemu BDO
  • Możliwość konsultacji indywidualnych problemów, z jakimi borykają się obsługujący system

Czas trwania szkoleń BDO oraz ich cena zależy od poziomu zaawansowania klientów – zawsze  dostosowujemy je do potrzeb naszych kursantów.  Jeżeli chcą Państwo zdobyć wiedzę i przełożyć ją na praktyczne działanie w zakresie obsługi BDO, zapraszamy na szkolenia ze specjalistami EMEF BHP & Gospodarka odpadami.

SZYBKI KONTAKT  -> tutaj

FAQ

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie z bazy danych odpadowych?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, którzy postanowią prowadzić ewidencję odpadów w systemie na własną rękę. Zapraszamy również specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów.

W jakiej formie organizowane są szkolenia z BDO?

Szkolenia odbywają się w formie kursu, w którym klient ustala miejsce i sposób przeprowadzenia instruktażu. Oferujemy spotkania indywidualne, jak również grupowe.

Gdzie i kiedy odbywają się szkolenia?

Oferujemy szkolenie w dowolnym miejscu wybranym przez klienta, jak również poprzez wideokonferencję. Termin szkolenia dostosowujemy do klienta.

Czego uczy szkolenie z bazy danych odpadowych?

Szkolenie nastawione jest na pojęcie wiedzy praktycznej z obsługi systemu BDO. Na szkoleniu omawiamy również obowiązujące akty prawne oraz najnowsze zmiany dotyczące gospodarki odpadami.