Czym jest ryzyko zawodowe?

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, które powoduje straty, oraz skutki dla zdrowia lub życia pracowników w postaci wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Ocena ryzyka zawodowego to dokładne sprawdzenie, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować, czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego nie doprowadzić. Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia pracowników, jest sporządzenie oceny ryzyka zawodowego.

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

W ramach świadczenia usługi ocena ryzyka zawodowego przeprowadzamy: analizę miejsca pracy, określenie wymagań, wypisanie zagrożeń, oszacowanie poziomu ryzyka, wskazanie zapobiegania zagrożeniom, wypisanie wniosków. Przepisy nie precyzują osób, które przeprowadzają ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Kodeks Pracy nakłada ten obowiązek na pracodawcę, jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, zleca wykonanie tej usługi firmie zewnętrznej takiej jak EMEF BHP & Gospodarka odpadami.

Co możesz zyskać dzięki współpracy z nami?

  • Zebrać informacje potrzebne do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.
  • Zidentyfikować zagrożenia na stanowisku pracy
  • Oszacować ryzyko
  • Określić działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe.
  • Udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego.
  • Zaktualizować istniejącą ocenę ryzyka zawodowego.

Następstwem wykonanej  oceny ryzyka zawodowego powinno być:

  • Wdrożenie,  jeżeli to potrzebne, działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,  a w szczególności środków organizacyjnych oraz środków ochrony zbiorowej lub  indywidualnej
  • poinformowanie  pracowników o ryzyku zawodowym, oraz o stosowanych i planowanych (w celu jego  ograniczenia) środkach ochrony
  • monitorowanie  skuteczności stosowanych środków ochrony,
  • przeprowadzanie,  jeżeli okaże się to potrzebne, działań korygujących:  wprowadzanie zmian do stosowanych środków ochrony.  

Pracodawca, zatrudniając nawet jednego pracownika, ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na jego stanowisku pracy. Cena za powyższą usługę wynosi od 150 zł (za stanowisko), za każdym razem cennik dopasowujemy do potrzeb klienta.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z doświadczonymi specjalistami w tworzeniu tego rodzaju dokumentów i pozostałych usług z zakresu BHP i BDO.

SZYBKI KONTAKT -> tutaj

FAQ

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Przepisy nie precyzują osób, które przeprowadzają ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Kodeks Pracy nakłada ten obowiązek na pracodawcę. Pracodawca, jeżeli nie jest w stanie tego zrobić zleca wykonanie oceny ryzyka zawodowego firmie zewnętrznej, która zajmuje się usługami BHP.

Pracodawca zatrudnia jedną osobę w swoim zakładzie. Czy musi dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Pracodawca zatrudniając nawet jednego pracownika, ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na jego stanowisku pracy.

Czym jest ryzyko zawodowe?

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, które powoduje straty oraz skutki dla zdrowia lub życia pracowników, w postaci wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, które powoduje straty oraz skutki dla zdrowia lub życia pracowników, w postaci wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Co można rozumieć pod pojęciem czynnik szkodliwy/niebezpieczny?

Czynnik szkodliwy, to czynnik którego działanie może prowadzić do stopniowego pogorszenia stanu zdrowia  człowieka. Czynnikiem niebezpiecznym nazywamy czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego nagłego pogorszenia stanu zdrowia człowieka ( w tym zejścia śmiertelnego).