Zmiany w karcie przekazania odpadów 2021

Karta przekazania odpadu 2021 – zmiany, o których musisz wiedzieć

W 2021 roku przedsiębiorcy powinni zapoznać się z istotnymi zmianami dotyczącymi wystawiania karty przekazania odpadu (KPO). Najważniejsza kwestia to wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów tylko za pośrednictwem systemu BDO, poprzez elektroniczne konto, które przypisane jest indywidualnie dla każdego zapisanego podmiotu. Od stycznia bieżącego roku, karta przekazania odpadów musi być wystawiana obowiązkowo drogą elektroniczną i monitorowana przez Ministerstwo Klimatu. Papierowa forma to już przeżytek, do którego będzie można powrócić jedynie na wypadek awarii systemu. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się więcej na temat wprowadzonych zmian.

Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadu?

Do wypełnienia karty przekazania odpadu nie są zobligowani wszyscy przedsiębiorcy. O zwolnieniu z prowadzenia ewidencji mówi między innymi rozporządzenie ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zwolnione są także osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne oraz podmioty organizujące nieprofesjonalne zbieranie odpadów. Wytwórcy odpadów, których nie dotyczą zwolnienia oprócz rejestracji w systemie BDO mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a także składania sprawozdań odpadowych.  Każda firma, która wytwarza odpady – inne niż odpady komunalne, powinna zapoznać się z nowymi zasadami i umieć zastosować je w praktyce. W przeciwnym razie, za brak prowadzenia ewidencji odpadów w wersji elektronicznej, grozić będą wysokie kary (kary pieniężne a nawet aresztu). W celu pogłębienia wiedzy z zakresu obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach posiadających odpady, odsyłamy do art. 66 ustawy o odpadach.

Ewidencja odpadów – zmiany w 2021 roku

Do końca ubiegłego roku istniała możliwość prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań poza BDO, ale od stycznia 2021 roku, na mocy obowiązujących przepisów, należy prowadzić dokumentację wyłącznie on-line. Co to oznacza? W praktyce bez wpisu do systemu BDO, a co za tym idzie dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Brak dostępu do systemu uniemożliwia jakikolwiek udział w obrocie odpadami np. ich przekazanie czy transport. Przypominamy także o art. 71 ustawy o odpadach, który mówi o możliwości prowadzenia tzw. ewidencji uproszczonej – z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Prowadzić tego typu ewidencję mogą podmioty które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
  • transportują odpady – wykonują wyłącznie usługę transportu odpadów,
  • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach.

Karta przekazania odpadu – jak wypełnić?

Obowiązek wypełnienia karty przekazania odpadów spoczywa zawsze na tym, kto jest posiadaczem odpadów i musi je przekazać.  Uzupełniając dokument, w pierwszej kolejności należy podać numer rejestrowany (BDO) lub NIP podmiotów wpisanych w karcie przekazania odpadów – tj. transportującego oraz przejmującego. Po uzupełnieniu tych danych system automatycznie zaczyta pozostałe dane w pozycji transportujący oraz przejmujący. Kolejnym krokiem jest wskazanie miejsca prowadzenia działalności przejmującego – czyli gdzie wytworzony przez nas odpad zostanie przewieziony.  Równie istotną kwestią jest: odpowiednio sklasyfikowany kod odpadu i określenie jego masy.

W przypadku napotkanych kłopotów w jej wypełnieniu,  zachęcamy do skorzystania z fachowej pomocy specjalistów w tym zakresie. W EMEF BHP prowadzimy profesjonalne szkolenie z obsługi systemu BDO lub, jeśli chcecie zaoszczędzić czasu, można w całości zlecić obsługę systemu BDO naszej firmie.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz poznać więcej szczegółów, jak wypełnić kartę przekazania odpadu, zapraszamy do kontaktu.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze