Praca na wysokości - jakie są obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości a obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości rządzi się swoimi prawami ze względu na wysokie ryzyko, jakie za sobą niesie. Przepisy precyzyjnie regulują definicję pracy na wysokości i zasady bezpieczeństwa, tak by pracodawca uniknął błędów, które mogą kosztować życie, bądź zdrowie pracowników. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który realizuje prace szczególnie niebezpieczne, koniecznie zapoznaj się z najważniejszymi informacjami w tym zakresie.

Praca na wysokości definicja

Aby zrozumieć specyfikę pracy na wysokości najpierw należy dowiedzieć się, co ją charakteryzuje i komu można taką pracę zlecić. „Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

  • osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
  • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

Warto zapamiętać powyższy wyjątek, gdy mamy do czynienia ze stałą konstrukcją  (zabudowaniem ze wszystkich stron), które chroni pracownika przed niebezpieczeństwem. Wówczas przepisy prawa nie traktują tego, jako pracy na wysokości. Bardzo ważne jest, by pracownik wykonujący swoje obowiązki czuł się bezpiecznie, dlatego należy zapewnić mu profesjonalne przeszkolenie oraz odpowiednie przygotowanie miejsca pracy.

Organizacja pracy na wysokości i środki zabezpieczające

Ze względu na bardzo dużą odpowiedzialność, jaka spoczywa na pracodawcy warto pamiętać o odpowiedniej organizacji, która w znaczący sposób ułatwi wdrażanie przepisów. Na początku należy wyznaczyć osobę/osoby odpowiedzialne za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem prac. Równie istotne jest zapewnienie środków zabezpieczających oraz instruktażu stanowiskowego dopasowanego indywidualnie do każdego stanowiska. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi być odpowiednio przeszkolony i wyposażony w sprawdzony, niezbędny sprzęt.

Środki zabezpieczające:

  • Właściwie dobrany sprzęt chroniący przed upadkiem taki jak m.in.: kask wraz z paskiem podbródkowym, szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne;
  • Bariery, poręcze, osłony, krawężniki;
  • Oznakowanie terenu oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych;
  • Asekuracja osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Uprawnienia do pracy na wysokości

Kto może wykonywać pracę na wysokości? Ten szczególny rodzaj pracy mogą wykonywać osoby spełniające konkretne wymagania. Dopuszczenie pracownika, który nie ma odpowiednich kompetencji lub nie został odpowiednio wyposażony w środki ochrony indywidualnej, może zakończyć się tragedią. Przedsiębiorca zatrudniający osoby do pracy na wysokości jest zobowiązany do sprawdzenia uprawnień takich jak:

  • Aktualne orzeczenie lekarskie zawierające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
  • Dokument świadczący o zrealizowanym szkoleniu bhp oraz instruktażu stanowiskowym
  • Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego podczas wykonywanych prac
  • Umiejętne posługiwanie się przez pracownika środkami ochrony indywidualnej.

Organizacja pracy na wysokości jest nie lada wyzwaniem, które stoi przed wieloma przedsiębiorcami. Jeśli chcesz dopełnić wszelkich formalności i jak najlepiej przeszkolić swoich pracowników zapraszamy do kontaktu ze specjalistami EMEF BHP.

Szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, nadzór i doradztwo bhp, to tylko niektóre z usług, jakie świadczymy dla naszych klientów.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze