nadzor bhp

Co to jest nadzór i doradztwo BHP?

Jeżeli prowadzisz firmę produkcyjną lub usługową i zatrudniasz pracowników, w pewnym momencie z pewnością dostrzeżesz potrzebę szerszej współpracy z firmą oferującą usługi BHP. Twoją uwagę może zwrócić świadczona przez takie firmy usługa nadzoru i doradztwa BHP. Czym jest więc wspomniany nadzór i doradztwo BHP? Jest to pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu odpowiednich regulacji w firmie.  W EMEF BHP  prowadzimy kompleksowe działania wspierające pracodawców w tym zakresie. Dzięki temu będąc właścicielem firmy, możesz skupić się na swoim biznesie i rozwijać go wiedząc, że jest prawidłowo zabezpieczony. Istotna jest również świadomość,  że wszystkie działania Twojej firmy są prowadzone zgodnie z przepisami, które z roku na rok ulegają  zmianom. Samo doradztwo jest bardzo szerokim  pojęciem,  może dotyczyć  np. interpretacji zapisów ustawy, czy też pomocy w stworzeniu dokumentacji BHP. W odróżnieniu od doraźnego doradztwa – nadzór BHP jest usługą stałą, dotyczy kontroli działań przedsiębiorstwa,  sprawdza, czy wszystkie jego zamierzenia są zgodne z przepisami BHP.

 Do kogo jest skierowana usługa nadzór i doradztwo BHP?

Powyższa usługa jest skierowana do przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Jeśli  jesteś osobą na kierowniczym stanowisku, która jest odpowiedzialna za pracowników, być może potrzebujesz pomocy doświadczonych fachowców z branży BHP.  Z naszych usług korzystają różni przedsiębiorcy, bardzo często o pomoc w interpretacjach przepisów zwracają się np. księgowe lub kadrowe.

Dlaczego warto współpracować z firmą EMEF w zakresie nadzoru i doradztwa BHP?

Podejmując współpracę z  firmą EMEF BHP & Gospodarka odpadami, stawiasz  na doświadczenie i profesjonalizm. Jest  to szczególnie ważne  ze względu na złożoność przepisów BHP i szeroki zakres tej dziedziny. W EMEF BHP obsługujemy firmy od mikroprzedsiębiorstwa, aż po duże rynkowe podmioty takie jak rozbudowane zakłady produkcyjne, czy sklepy handlowe/wielkopowierzchniowe. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom pewną i stabilną współpracę. Nasze doświadczenie dokumentują szkolenia i certyfikaty m.in. certyfikat auditora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej, kurs pedagogiczny, a także kursy z udzielania pierwszej pomocy. To, co nas wyróżnia to  pasja w każdym z realizowanych przez nas działań oraz rzetelność. Mamy nadzieję, że przekonają się o tym także Twoi pracownicy.

W ramach służby BHP wykonujemy:

 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego ze stanowisk
 • Informacje w zakresie obowiązujących przepisów BHP
 • Tworzenie wewnątrz zakładowych procedur BHP
 • Sporządzanie rocznej analizy stanu BHP w przedsiębiorstwie
 • Pomoc w organizacji specjalistycznych szkoleń (Pierwszej Pomocy itd.)
 • Informowanie o najnowszych zmianach w przepisach BHP
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez przepisy
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowej
 • Pomoc w doborze odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
 • Uczestnictwo w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Opracowanie indywidualnych instrukcji BHP (ogólnych i stanowiskowych)

Jeżeli interesuje Cię współpraca z niezależnym doradcą BHP, który pomoże rozwikłać pojawiające się problemy, a w dodatku zrobi to w atrakcyjnej cenie, to zapraszamy do kontaktu. Świadczone przez nas usługi dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta, realizujemy również jednorazowe zlecenia. 

Zapytaj i sprawdź, czy nie przepłacasz.

FAQ

Jakie dokumenty z zakresu BHP są wymagane przepisami w przedsiębiorstwie?

✔ Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy,
✔ Instrukcje stanowiskowe,
✔ Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń,
✔ Tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
✔ Karty przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
✔ Rejestr chorób zawodowych,
✔ Rejestr wypadków przy pracy,
✔ Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego,
✔ Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
✔ Wykaz prac wzbronionych kobietom – jeżeli w zakładzie pracy zatrudniane są kobiety,
✔ Wykaz prac wzbronionych młodocianym – jeżeli w zakładzie pracy zatrudniani są młodociani,
✔ Karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane w danym zakładzie pracy,
✔ Spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane w danym zakładzie pracy,
✔ Protokoły (wyniki) pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy- jeżeli były przeprowadzane pomiary środowiska pracy,
✔ Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Jak zabezpieczyć otwory na budowie?

Wszystkie otwory technologiczne znajdujące się na budowie należy zabezpieczyć poprzez ich skuteczne wygrodzenie, przykrycie lub zabezpieczenie specjalnymi siatkami. Takie otwory powinny zostać także oznakowanie.

Kiedy należy skierować nowo zatrudnionego pracownika na wstępne badania lekarskie?

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich. W związku z tym nowo zatrudnionego pracownika należy skierować na wstępne badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, aby lekarz stwierdził, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Kiedy należy skierować nowo zatrudnionego pracownika na wstępne badania lekarskie?

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich. W związku z tym nowo zatrudnionego pracownika należy skierować na wstępne badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, aby lekarz stwierdził, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Kiedy należy skierować pracownika na badania okresowe?

Na badania okresowe należy skierować pracownika przed upływem daty ważności poprzednich badań. Datę tę określa lekarz medycyny pracy i jest ona uwzględniona na zaświadczeniu lekarskim. Czy przyjmując do pracy ponownie tego samego pracownika trzeba jeszcze raz przeprowadzić szkolenie wstępne?

Szkolenia wstępnego nie trzeba przeprowadzać w przypadku, jeżeli pomiędzy pierwszą a drugą umową o pracę u tego samego pracodawcy przerwa w pracy nie była dłuższa niż 30 dni. Jeśli pomiędzy umowami o pracę jest minimum 31 dni przerwy, w której pracownik nie pozostawał w stosunku umowy o pracę u danego pracodawcy, należy bezwzględnie ponownie przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionego pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nowemu pracownikowi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (na podstawie Art. 2373 §2. ustawy o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Czy przyjmując do pracy ponownie tego samego pracownika trzeba jeszcze raz przeprowadzić szkolenie wstępne?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nowemu pracownikowi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (na podstawie Art. 2373 §2. ustawy o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Kiedy przeprowadza się instruktaż stanowiskowy? Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się w trzech sytuacjach:

· Dla zatrudnionego pracownika na stanowisku,
· Dla pracownika przenoszonego na inne stanowisko,
· Dla pracownika podejmującego pracę po dłuższej przerwie (pow. 30 dni)
· Dla studenta lub ucznia odbywającego praktykę.

Za kogo uważa się osobę młodocianą?

Wg. Kodeksu Pracy art.190 „Młodocianym w rozumieniu kodeksu, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat”.