Temperatura w miejscu pracy

Jaka jest odpowiednia temperatura w miejscu pracy?

Odpowiednia temperatura w miejscu pracy to jeden z priorytetów i obowiązek leżący po stronie pracodawcy. To, w jakiej temperaturze przebywają pracownicy, ma wpływ na ich zdrowie, wydajność i dobre samopoczucie. Aby stanąć na wysokości zadania i zagwarantować warunki zgodne z przepisami, koniecznie sprawdźcie, jaka jest odpowiednia temperatura w miejscu pracy i od czego jest zależna?

Minimalna temperatura w pracy a BHP

Minimalna temperatura w pracy została precyzyjnie określona w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Zgodnie z przepisami, temperatura powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy oraz „metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania”. Jak wskazuje ustawodawca, minimalna temperatura w zamkniętych pomieszczeniach nie może być niższa, niż 14°C „chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają”. W przypadku lekkiej pracy fizycznej w zamkniętych pomieszczeniach i tzw. „pracy przy biurku” termometr nie może wskazywać mniej niż 18°C.

Wyjątek stanowią te miejsca, w których musi być utrzymywana niska temperatura, jak np. chłodnie. W tego rodzaju sytuacjach osoba zatrudniająca, powinna wydzielić odrębne pomieszczenie (z optymalnymi warunkami minimum 16°C), w którym pracownik w trakcie przerwy będzie mógł się ogrzać i posilić.

Czytaj również: Praca na mrozie – jak zadbać o BHP zimą?

W jakiej temperaturze można pracować?

Tak jak wyjaśniliśmy powyżej (poza niektórymi wyjątkami) pracownik, powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze co najmniej 14°C lub 18°C. Niezależnie od tego, czy wykonuje swoje obowiązki w środku budynku, czy na zewnątrz pracodawca, jest zobligowany do zapewnienia mu godnych warunków pracy. To znaczy, że powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności m.in. zmieniające się warunki atmosferyczne. W przypadku pracy na świeżym powietrzu pracownik powinien mieć możliwość schronienia się w ogrzewanym pomieszczeniu.

Dopuszczalna temperatura podczas pracy w biurze

Wiemy już, jaka jest minimalna temperatura w biurze (18°C), a co z maksymalną temperaturą? Okazuje się, że przepisy nie regulują precyzyjnie maksymalnej temperatury. Nie oznacza to jednak, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zakładzie pracy, może dopuścić do sytuacji przekroczenia norm temperaturowych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, znajdziemy w odniesieniu do pracowników młodocianych. Podczas pracy maksymalna temperatura w biurze to 30°C i tych zaleceń należy trzymać się w kontekście wszystkich pracowników biurowych. Na wypadek wysokich temperatur (25°C na zewnątrz, a w pomieszczeniach powyżej 28°C) pracodawca, powinien dostarczyć zatrudnionym podczas zmiany odpowiednią ilość napojów chłodzących.

Temperatura a praca na hali produkcyjnej

Wdrażając w życie kodeks pracy, należy pamiętać, że w tracie wykonywanych obowiązków przez pracowników, temperatura na hali produkcyjnej nie może być niższa, niż 14°C. Natomiast maksymalna temperatura przy ciężkiej pracy fizycznej na hali produkcyjnej wynosi 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C. W przypadku złamania przepisów pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany mandatem od Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat temperatury w pomieszczeniach biurowych, na hali produkcyjnej lub podczas pracy na otwartej przestrzeni, zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszymi usługami BHP. Nie ryzykuj zdrowiem swoich pracowników, polegaj na doświadczonych specjalistach.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze