Szkolenia okresowe BHP dla pracowników - co ile?

Szkolenia BHP dla pracowników – co ile lat?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników i chcesz wywiązać się z  obowiązków, które nakłada ustawodawca, powinieneś znać odpowiedź na pytanie: ile trwa szkolenie BHP dla pracowników?

Szukając odpowiedzi, warto zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Najważniejsze z informacji dotyczące okresowości szkoleń pracowników przedstawiamy w poniższym artykule – zapraszamy do lektury.

Szkolenia BHP – wstępnie i okresowe

Szkolenia bhp dzielimy na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.  Podczas szkolenia wstępnego pracownicy zapoznają się z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie zgodnie z Kodeksem Pracy. Ten rodzaj szkolenia jest podzielony na dwie części – instruktaż ogólny i stanowiskowy. Szkolenie wstępne trwa od dwóch (dla pracowników administracyjno – biurowych) do minimum ośmiu godzin (dla pozostałych pracowników).

Szkolenia okresowe bhp – co ile powinni być przeszkoleni pracownicy?

Żeby ustalić wymiar czasu szkolenia okresowego BHP, a także jego częstotliwość najpierw należy sprawdzić, jakie stanowisko zajmuje osoba, dla której ma być wykonane szkolenie BHP. Osoby będące pracodawcami oraz wszyscy ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska, powinny zostać przeszkolone co najmniej raz na 5 lat w wymiarze 16 h lekcyjnych (45 min). Ta grupa zawodowa może wybrać formę kształcenia spośród: kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenia BHP dla pracowników robotniczych

Kolejna grupa zawodowa to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, czyli tych na którym podczas pracy przeważają czynności fizyczne. Tutaj rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp nakłada obowiązek przeprowadzania kursu w wymiarze czasowym 8 h przynajmniej raz na 3 lata. Kształcenie ma się odbyć w formie instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu.

Najczęściej szkolenie okresowe BHP powinni powtarzać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.  Zaliczamy do nich prace przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach, takie jak:

  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace na wysokości,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

Szkolenia okresowe BHP dla inżynierów i techników

Ustawodawca wyodrębnia także osoby pracujące na stanowiskach inżynieryjno- technicznych, a także  technologów, organizatorów produkcji, projektantów i konstruktorów maszyn, dla których jest przewidziany 16 h czas szkolenia, które powinno odbyć przynajmniej raz na 5 lat.  Podobnie wygląda sytuacja osób wykonujących zadania służb BHP i pracowników służb BHP odnośnie częstotliwości ich szkoleń przyjmuje się 5-letni okres.  Co istotne, ta grupa zawodowa musi w 32 h szkoleń uwzględnić 4 h ćwiczeń.

Rozporządzenie nakłada obowiązek corocznego szkolenia na tę grupę zawodową. Poza wykładem pracownik powinien zostać zaznajomiony z przepisami BHP za pomocą instruktażu na swoim stanowisku pracy. Czas przewidziany na przeszkolenie na tego typu stanowiskach to 8 h. Ostatnia grupa wymieniona w rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP to pracownicy administracyjno-biurowi. Pracodawca powinien zorganizować dla nich szkolenie  minimum raz na 6 lat w wymiarze 8 h.

Podsumowując, częstotliwość szkoleń okresowych BHP określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. Chcąc dowiedzieć się, ile ważne jest szkolenie BHP, musimy wziąć pod uwagę stanowisko, które zajmuje każdy z pracowników w naszej firmie.

 

W EMEF BHP dbamy, aby każdy pracodawca, który poszukuje doradztwa i szkoleń  BHP otrzymał profesjonalne wsparcie w codziennych obowiązkach w tym zakresie. Naszą wiedzę i doświadczenie potwierdzają certyfikaty np.:

  • audytora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  • kurs pedagogiczny,
  • a także kursy z udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcom i potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze