sprawozdanie-o-odpadach

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – co należy wiedzieć?

Obecnie wiele przedsiębiorstw jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania dotyczącego wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu nimi. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj nasz najnowszy artykuł.

Kto musi złożyć sprawozdanie o odpadach?

Ustawa o odpadach zobowiązuje ich posiadaczy do systematycznego prowadzenia ewidencji wytwarzania odpadów. Prowadzący taki wykaz muszą składać odpowiednie sprawozdanie. Wedle obecnych przepisów sprawozdanie należy złożyć do 15 marca za rok poprzedni.

Do opracowania rocznego sprawozdania o odpadach zobligowani są także przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością związaną z gospodarowaniem odpadów bądź wydobywaniem odpadów ze składowiska, wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, a także sprzedawcy i jednostki biorące udział w obrocie.

Kto nie musi składać sprawozdania o odpadach?

Podmiotami, które nie są zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów to wytwórcy odpadów komunalnych, odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji czy rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 75ha.

Zwolnieni z obowiązku wykonania sprawozdania w systemie BDO są także przedsiębiorcy, którzy mieszczą się w ilościach wytworzonych odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.

Dodatkowo takie zobowiązanie omija osoby fizyczne i jednostki organizacyjne wykorzystujące odpady na potrzeby własne. Podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady jako tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów również, są zwolnione z tego obowiązku.

Jak złożyć sprawozdanie o wytworzonych odpadach?

Jeśli chcesz prawidłowo złożyć sprawozdanie o odpadach, powinieneś posiadać aktualny wpis do rejestru BDO — to baza danych, które obejmują informację o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Podmiot po złożeniu wniosku rejestracyjnego powinien otrzymać indywidualny numer rejestrowy.

Pierwszym etapem złożenia sprawozdania jest zalogowanie się do serwisu bdo.mos.gov.pl. Możesz to zrobić, korzystając z profilu zaufanego osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa lub samodzielnie.

Po zalogowaniu do serwisu należy rozwinąć menu, które znajduje się po lewej stronie ekranu i przejść do zakładki „sprawozdawczość”. Znajdując się w tej zakładce, wpisz w odpowiednie pola informacje o kodach, rodzajach oraz masie odpadów, które wcześniej były opisane w ewidencji. Wypełniony dokument nie wymaga drukowania, podpisywania ani wysłania sprawozdania do urzędu Marszałkowskiego w formie papierowej. Wszystkie czynności wykonujemy w za pośrednictwem systemu BDO. Po złożeniu sprawozdania warto pobrać UPO czyli tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

O czym należy pamiętać składając sprawozdanie o odpadach?

Warto się odpowiednio przygotować do składania sprawozdania o odpadach. Szczególnie trzeba pamiętać o wszystkich istotnych dokumentach, w tym o załączeniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu wraz z potwierdzeniem złożonej opłaty skarbowej we właściwym urzędzie marszałkowskim.

Potrzebujesz pomocy przy składaniu sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi? Sprawdź naszą usługę obsługa systemu BDO i zobacz, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze