sprawozdanie-o-odpadach

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – co należy wiedzieć?

Obecnie wiele przedsiębiorstw jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania dotyczącego wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu nimi. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj nasz najnowszy artykuł.

Kto musi złożyć sprawozdanie o odpadach?

Ustawa o odpadach zobowiązuje ich posiadaczy do systematycznego prowadzenia ewidencji wytwarzania odpadów. Prowadzący taki wykaz muszą składać odpowiednie sprawozdanie. Termin sprawozdania o odpadach za rok 2019 mija z dniem 31.10.2020.

Do opracowania rocznego sprawozdania o odpadach zobligowani są także przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością związaną z gospodarowaniem odpadów bądź wydobywaniem odpadów ze składowiska, wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, a także sprzedawcy i jednostki biorące udział w obrocie.

Kto nie musi składać sprawozdania o odpadach?

Podmiotami, które nie są zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów to wytwórcy odpadów komunalnych, odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji czy rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 75ha.

Zwolnieni z obowiązku wykonania sprawozdania w systemie BDO są także przedsiębiorcy, którzy mieszczą się w ilościach wytworzonych odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.

Dodatkowo takie zobowiązanie omija osoby fizyczne i jednostki organizacyjne wykorzystujące odpady na potrzeby własne. Podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady jako tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów również, są zwolnione z tego obowiązku.

Jak złożyć sprawozdanie o wytworzonych odpadach?

Jeśli chcesz prawidłowo złożyć sprawozdanie o odpadach, powinieneś posiadać aktualny wpis do rejestru BDO — to baza danych, które obejmują informację o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Podmiot po złożeniu wniosku rejestracyjnego powinien otrzymać indywidualny numer rejestrowy.

Pierwszym etapem złożenia sprawozdania jest zalogowanie się do serwisu bdo.mos.gov.pl. Możesz to zrobić, korzystając z profilu zaufanego osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa lub samodzielnie.

Po zalogowaniu do serwisu należy rozwinąć menu, które znajduje się po lewej stronie ekranu i przejść do zakładki „sprawozdawczość”. Znajdując się w tej zakładce, wpisz w odpowiednie pola informacje o kodach, rodzajach oraz masie odpadów, które wcześniej były opisane w ewidencji. Wypełniony dokument nie wymaga drukowania, podpisywania ani wysłania sprawozdania do urzędu Marszałkowskiego w formie papierowej. Wszystkie czynności wykonujemy w za pośrednictwem systemu BDO. Po złożeniu sprawozdania warto pobrać UPO czyli tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

O czym należy pamiętać składając sprawozdanie o odpadach?

Warto się odpowiednio przygotować do składania sprawozdania o odpadach. Szczególnie trzeba pamiętać o wszystkich istotnych dokumentach, w tym o załączeniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu wraz z potwierdzeniem złożonej opłaty skarbowej we właściwym urzędzie marszałkowskim.

Potrzebujesz pomocy przy składaniu sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi? Sprawdź naszą usługę obsługa systemu BDO i zobacz, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Komentarze