BDO w warsztacie mechanicznym

Oleje, płyny hamulcowe, paliwo… każdy warsztat mechaniczny wytwarza odpady różnego rodzaju. Oznacza to, że wpisu do BDO warsztat samochodowy musi dokonać w większości przypadków. Jakie kroki należy podjąć, aby działać zgodnie z prawem i tym samym uniknąć wysokich kar finansowych? Jakie kody odpadów dotyczą warsztatu samochodowego? Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia krok po kroku.

BDO w firmie budowlanej

W trakcie prac prowadzonych na budowie generowane są różnego rodzaju odpady. Dlatego większość firm budowlanych musi prowadzić ich ewidencję, korzystając z Bazy Danych Odpadowych. Rejestr BDO firma budowlana powinna respektować, aby uniknąć konfliktu z prawem i nie narażać się na karę pieniężną. Czy każdy przedsiębiorca, który działa w branży budowlanej, ma obowiązek dokonania wpisu do BDO? W artykule znajdziesz garść cennych informacji na ten temat.

Opłata recyklingowa za reklamówki foliowe a rejestr w BDO

Już od ponad 4 lat – od stycznia 2018 – przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną lub hurtową pobierają opłaty recyklingowe za wydane reklamówki z tworzywa sztucznego. Dodatkowo, od września 2019 roku uściślono przepisy, nakładając min. obowiązek rejestrowania ewidencji w BDO. Jeżeli masz sklep lub hurtownię, temat opłaty recyklingowej oraz rejestru BDO może Cię dotyczyć. Zobacz, jak stosować aktualne przepisy.

BDO w firmie produkcyjnej – o czym w zakresie odpadów musi pamiętać fabryka?

Nie podlega wątpliwości fakt, że każda firma produkcyjna generuje odpady w mniejszej lub większej ilości. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość, że prowadzenie bazy danych o generowanych odpadach jest obowiązkiem. A przecież funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa musi się odbywać w granicach obowiązującego prawa. Czytaj więcej

BDO a sklep internetowy. Sprawdź, co musisz wiedzieć. Część I: Wprowadzanie na rynek opakowań, eksport produktów w opakowaniach, wytwarzanie odpadów

Większość właścicieli firm powinna wpisać się do rejestru BDO, jednak niestety nie każdy zdaje sobie z tego obowiązku sprawę. Wpisu dokonać musi również wielu małych przedsiębiorców, a także nierzadko osoby będące właścicielami sklepów internetowych.  Dzisiaj szczególną uwagę poświęcimy tym, którzy prowadzą sklep internetowy. Zobacz, kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i jak wygląda ten proces w praktyce.

Zasady BHP w szkole – jakie przepisy dotyczą placówek oświatowych?

Szkoła to miejsce, gdzie zarówno uczniowie, jak i pracownicy powinni czuć się w pełni bezpiecznie. Ze względu na specyfikę tego miejsca, należy zadbać o właściwe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. W tym artykule postaramy przyjrzeć się bliżej obowiązkom dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz najnowszym przepisom obowiązującym na terenie szkoły.

Szkolenia BHP online, czyli jak usprawnić naukę BHP z użyciem nowoczesnych technologii?

Bardzo często zdarza się, że tradycyjny kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest postrzegany przez pracowników jako strata czasu, a przez pracodawców – jako zbędny koszt. Nie dziwi więc fakt, że szkolenie BHP przeprowadzone metodą e-learningu cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Jest to Czytaj więcej

Instrukcja BHP w zakładzie pracy – czym jest i co powinna zawierać?

Instrukcja bhp to obowiązkowy dokument w każdym zakładzie pracy, który powinien być dostępny i zrozumiały dla wszystkich pracowników. Poprawnie sporządzona instrukcja to fundament bezpiecznej pracy i troska o zdrowie zatrudnionych. Dzisiaj postaramy się przyjrzeć bliżej, czym jest instrukcja bhp, co powinna zawierać, a także, kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie?

Czym jest outsourcing BHP i dlaczego może przydać się Twojej firmie?

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do zadbania o ich bezpieczeństwo i do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Bardzo często zdarza się jednak, że właściciele pochłonięci innymi obowiązkami, nie mają czasu, a także potrzebnych umiejętności do realizowania zadań z zakresu BHP. Aby uniknąć Czytaj więcej