reklamówki opłata recyklingowa bdo

Opłata recyklingowa za reklamówki foliowe a rejestr w BDO

Już od ponad 4 lat – od stycznia 2018 – przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną lub hurtową pobierają opłaty recyklingowe za wydane reklamówki z tworzywa sztucznego. Dodatkowo, od września 2019 roku uściślono przepisy, nakładając min. obowiązek rejestrowania ewidencji w BDO. Jeżeli masz sklep lub hurtownię, temat opłaty recyklingowej oraz rejestru BDO może Cię dotyczyć. Zobacz, jak stosować aktualne przepisy.

Jakie reklamówki są objęte opłatą recyklingową?

Zgodnie z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami, opłata recyklingowa jest pobierana od klienta, który nabywa torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Do tego opisu pasują wykonane z tworzywa sztucznego:

  • lekkie torby na zakupy, o grubości materiału poniżej 50 μm,
  • pozostałe torby na zakupy, o grubości powyżej 50 μm (od 1.09.2019).

Jeżeli jako przedsiębiorca wydajesz klientom takie reklamówki, jesteś zobowiązany pobrać od nich opłatę recyklingową.

 

Reklamówki jednorazowe a opłata recyklingowa

 

Zwolnienie z opłaty recyklingowej?

Opłata recyklingowa nie ciąży jedynie na bardzo lekkich torbach z tworzywa sztucznego o określonym w ustawie przeznaczeniu.

Kryteria są spełnione, jeśli:

  • torba na zakupy jest wykonana z tworzywa sztucznego o grubości < 15 μm,
  • jej wydanie jest wymagane ze względów higienicznych, na przykład stanowi podstawowe opakowanie żywności luzem,
  • gdy stosowanie torby zapobiega marnowaniu żywności.

UWAGA! W przypadku zastosowania reklamówek do innych celów niż żywność, opłata obowiązuje także dla reklamówek < 15 μm

Ewidencja nabytych i wydanych reklamówek

Pobranie opłaty to tylko jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Kolejnym jest prowadzenie ewidencji z informacjami o liczbie nabytych oraz wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Jak prowadzić ewidencję? Ustawa nie dyktuje jednolitego wzoru, ważne żeby była czytelna i prowadzona na bieżąco. Możesz do tego użyć arkusza Excel lub trzymać się tradycyjnej wersji papierowej.

Jeżeli chodzi o samą opłatę, to chociaż stanowi ona Twój przychód, nie możesz zostawić jej sobie w całości. Maksymalna kwota, jaką sprzedawca może obciążyć klienta za jedną sztukę reklamówki to 1 zł. Następnie przedsiębiorca, który wydał reklamówkę z tworzywa sztucznego musi uiścić w terminie opłatę recyklingową w kwocie 20 groszy za jedną sztukę wydanej reklamówki na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

 

reklamówka jednorazowa

 

Jakie są terminy opłaty recyklingowej?

Opłatę recyklingową wnosi się do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. A więc:

  • I kwartał – do 15 kwietnia
  • II kwartał – do 15 lipca
  • III kwartał – do 15 października
  • IV kwartał – do 15 stycznia następnego roku

Dlaczego potrzebujesz wpisu do BDO?

Najważniejszą zmianą w ustawie o gospodarce opakowaniami jest zapis o rejestrze BDO. Wpis BDO dla przedsiębiorców wydających torby z tworzyw sztucznych nie jest opcją, ale koniecznością. To wymóg, który nakłada prawodawca.

Dla podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową lub detaliczną, oferujących reklamówki niespełniające warunków zwolnienia, prawidłowy jest wpis w Dziale VI, tabeli 7 rejestru BDO.

 


Przeczytaj również: BDO w firmie produkcyjnej – o czym w zakresie odpadów musi pamiętać fabryka?


BDO i reklamówki a sprawozdanie roczne

Jako przedsiębiorca, masz obowiązek składać marszałkowi województwa roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Jeżeli chodzi o BDO i reklamówki, sprawozdanie obejmuje liczbę nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego.

Pobierając od klientów opłatę recyklingową za reklamówki, deklarację musisz złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Dlatego właśnie potrzebujesz wpisu w rejestrze BDO.

Bez właściwego wpisu w bazie BDO, nie będziesz w stanie dopełnić obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.

BDO i reklamówki – jak wypełnić sprawozdanie?

Jeżeli jesteś zarejestrowany w BDO i wydajesz reklamówki, musisz złożyć stosowne roczne sprawozdanie. Jak wypełnić je poprawnie?

Odwiedź stronę internetową rejestr-bod.mos.gov.pl i zaloguj się – w tym celu możesz wykorzystać e-dowód lub Profil Zaufany. W panelu BDO wybierz swoją firmę i miejsce prowadzenia działalności, a w menu Sprawozdawczość, stwórz nowe sprawozdanie o produktach, opakowania i o gospodarowaniu odpadami. Wypełnij poszczególne pola. Pamiętaj, że dokument składasz do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na adres Twojej firmy. Po wypełnieniu wszystkich pól możesz wysłać sprawozdanie i pobrać UPO.

Jeżeli nie chcesz popełnić błędu, skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Eksperci EMEF pomogą Ci w o uzyskaniu stosownego wpisu oraz późniejszej obsłudze systemu BDO. Dzięki temu będzie wydawać i ewidencjonować opłaty recyklingowe za reklamówki zgodnie z prawem i nie narazisz się na kary finansowe.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze