Czym jest i co powinna zawierać instrukcja BHP?

Instrukcja BHP w zakładzie pracy – czym jest i co powinna zawierać?

Instrukcja bhp to obowiązkowy dokument w każdym zakładzie pracy, który powinien być dostępny i zrozumiały dla wszystkich pracowników. Poprawnie sporządzona instrukcja to fundament bezpiecznej pracy i troska o zdrowie zatrudnionych. Dzisiaj postaramy się przyjrzeć bliżej, czym jest instrukcja bhp, co powinna zawierać, a także, kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie?

Zapraszamy do lektury.

Co to jest instrukcja bhp?

Zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym jest instrukcja bhp? Najprościej, jest to dokument zawierający ogólny zbiór przepisów bhp, które regulują zasady postępowania w danym miejscu pracy (regulacje wewnętrzzakładowe). Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku. Instrukcje bhp dotyczą najważniejszych kwestii związanych z organizacją pracy oraz ochroną zdrowia i życia pracowników. Mają pomóc w minimalizowaniu ryzyka wypadku na terenie zakładu.

Co powinna zawierać instrukcja bhp?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia pracownikom instrukcji bhp. Co powinno się w niej znaleźć?

Przede wszystkim instrukcja bhp powinna uwzględniać:

  • jaki jest jej cel,
  • do kogo jest adresowana,
  • wymagane kwalifikacje pracowników na danym stanowisku,
  • opis urządzeń/maszyn, z jakich będą korzystać pracownicy
  • zagrożenia, jakie mogą wystąpić w związku z wykonywaną pracą
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz postępowanie w razie sytuacji awaryjnych

Ponadto powinien się w niej znajdować opis czynności przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy i po zakończeniu pracy. Warto także uwzględnić czynności zabronione.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły, jak opracować instrukcję bhp, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wykonać ją poprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu Twoi pracownicy będą świadomi wszelkich zagrożeń, a Ty unikniesz wydawania pieniędzy na odszkodowania.

instrukcja BHP to ważny dokument w firmie

Instrukcja BHP to niezwykle ważny dokument w firmie. Za jej opracowanie odpowiedzialny jest pracodawca

Jakie instrukcje bhp wyodrębniamy (rodzaje)?

Instrukcje bhp mogą dotyczyć: stanowiska pracy, poszczególnych procesów pracy, a także używanych w zakładzie maszyn. W przypadku, gdy mamy do czynienia np. ze zróżnicowanymi typem maszyn, to najprawdopodobniej będzie trzeba wyodrębnić szczegółowe instrukcje bhp do obsługi każdej z nich.

Sporządzony dokument nie może być sprzeczny z żadnymi innymi obowiązującymi przepisami. Powinny znaleźć się w nim informacje o tym, kto go sporządził oraz zatwierdził, a także datę, kiedy miało to miejsce. W trakcie przeprowadzanych szkoleń BHP pracownicy muszą zostać zapoznani z instrukcją i mieć do niej stały wgląd.

Kto opracowuje i zatwierdza instrukcje bhp?

Z przepisów kodeksu wynika, że odpowiedzialność za sporządzenie tego dokumentu, leży po stronie pracodawcy. Ten, może sam podjąć się opracowania instrukcji bhp lub np. zlecić to zadanie firmie posiadającej wykwalifikowanych pracowników w tym zakresie.  Należy pamiętać o odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobie, która podejmie się tego zadania. Tak, jak wspomnieliśmy chodzi tu o życie i zdrowie pracowników, dlatego warto zasięgnąć opinii u wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Jeżeli szukasz pomocy w kwestii opracowania niezbędnych dokumentów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zapraszamy do skorzystania z naszych usług nadzór i doradztwo BHP.

Dla naszej firmy pisanie instrukcji bhp, to codzienność!

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze