Ważne terminy w BDO

Ważne terminy BDO w 2022, o których musisz pamiętać

Początek roku to czas, w którym warto sięgnąć po kalendarz i zapisać kilka istotnych dat, również w kontekście BDO. Na przedsiębiorcach, którzy wytwarzają odpady, ciąży obowiązek trzymania się bieżących terminów. Całość działań musi skupiać się wokół aktualnych regulacji prawnych, tak by przedsiębiorcy przez cały rok działali zgodnie z wytycznymi. O jakich terminach należy pamiętać w bieżącym roku?

Terminy BDO

Terminy BDO 2022 składają się z kilku istotnych elementów. Warto wziąć pod uwagę, że konkretne daty nie są jedynym wyznacznikiem obowiązków dla przedsiębiorców. Podczas korzystania z sytemu pamiętaj o tym, że:

 • tworząc nową kartę ewidencji odpadów na 2022 r., użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia stanu magazynowego na 1 stycznia,
 • po 31.12.2021 r. system umożliwił dokonywanie wpisów w kartach ewidencji odpadów utworzonych do końca poprzedniego roku (jeżeli była utworzona).

Terminy BDO 2022 – daty, które warto zapisać w kalendarzu

Terminy BDO 2022 to kwestia, której nie należy bagatelizować przy organizacji pracy danego przedsiębiorstwa.  Ich niedopełnienie do wyznaczonej daty krańcowej może być równoznaczne z nałożeniem kar. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, zanotuj najważniejsze terminy BDO i ich przestrzegaj. Oto one:

 1. Do 31 stycznia – konieczność wykonania sprawozdań komunalnych dla odbierających takie odpady, a także dla prowadzących PSZOK oraz podmiotów zbierających odpady komunalne. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem BDO do właściwego urzędu gminy;
 2. Do 31 stycznia – rozliczenie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (dotyczy wprowadzających sprzęty elektryczne i elektroniczne);
 3. Do 28 lutego – należy dokonać opłaty rocznej za system; obowiązek spoczywa na wybranych przedsiębiorcach m.in. wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach, wprowadzających sprzęty elektryczne i elektroniczne czy oleje smarowe);
 4. Do 1 marca – rozliczenie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – dotyczy wprowadzających baterie i akumulatory;
 5. 15 marca – konieczność złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok poprzedni
 6. 15 marca – złożenie wniosku o pomoc de minimis przed Marszałkiem Województwa dla wprowadzających za rok poprzedni (dzięki czemu można uniknąć opłat, lecz należy mieścić się w limitach określonych przepisami)
 7. 15 marca – obowiązek wprowadzenia sprawozdania o wytworzonych odpadach za rok poprzedni
 8. 15 marca – opłata produktowa (za opakowania, wprowadzających na rynek sprzęty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory) za rok poprzedni
 9. 31 marca – opłata produktowa (za oleje, opony, smary) za rok poprzedni
 10. 31 grudnia – opłata dotycząca kampanii edukacyjnych za dany rok – dotyczy wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach

Podane daty to ostateczny termin dokonania wpłaty lub w przypadku sprawozdawczości wypełnienia obowiązku ustawowego. Jak widać, większość zobowiązań przypada w pierwszym kwartale. Zbiega się to z innymi zadaniami wynikającymi, chociażby z obowiązków względem Urzędu Skarbowego. Tym samym przedsiębiorcy muszą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu przepisów, bowiem modyfikuje się nie tylko BDO, ale również pozostałe obszary działalności, związane przede wszystkim z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Wsparcie BDO dla przedsiębiorcy

Jeśli martwisz się o to, czy podołasz wszystkim obowiązkom i zrealizujesz je na czas, to pamiętaj, że nie musisz polegać wyłącznie na sobie. Firmy takie jak EMEF BHP zajmują się kompleksową obsługą systemu BDO i rzetelną pomocą dla podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Skorzystanie ze wsparcia fachowców pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie błędów w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów. Dzięki temu masz gwarancję, że wszystkie terminy BDO 2022 zostaną dopilnowane na czas, a Ty w tym czasie będziesz mógł zająć się pozostałymi sprawami.

Jeśli potrzebujesz wsparcia z obsługi systemu BDO, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze