Obowiązki pracodawcy BHP

Kiedy pracodawca jest zobowiązany powołać służbę BHP?

Jeżeli jesteś pracodawcą, zapewne wiesz, że po Twojej stronie leży odpowiedzialność zapewnienia bezpiecznych warunków w pracy wszystkim zatrudnionym. Służba bezpieczeństwa bhp, to wyodrębniony organ, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów i informuje o wszelkich zagrożeniach. W dzisiejszym artykule dowiesz się, co wchodzi w zakres działań służby bhp i kiedy powinna zostać powołana.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 osób, jest zobowiązany do utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, która ma pełnić funkcje doradczo – kontrolne. Jeśli liczba zatrudnionych przekracza 600, wówczas jeden pracownik służby bhp jest przydzielony na każde 600 pracowników. Prawo dopuszcza możliwość, by pracodawca sam wypełniał zadania służby BHP, jednak może to zrobić tylko wtedy, gdy spełnia poniższe warunki:

  • ma ukończone odpowiednie szkolenie,
  • zatrudnia do 10 pracowników lub
  • zatrudnia maksymalnie 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą, niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”[1].

Poza pracodawcą obowiązki służby bhp mogą być realizowane przez pracownika/ów, którzy są zatrudnieni przy innej pracy, ale jednocześnie posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia zadań służby. Ta opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudnia nie więcej, niż 100 osób. Trzecim rozwiązaniem, jest zlecenie powyższych działań z zakresu BHP wynajętej firmie zewnętrznej, czyli specjalistom spoza zakładu pracy, takim jak EMEF BHP.

Co wchodzi w zakres działań służby bhp?

Służba bhp, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie służyć pomocą w zakresie bhp, czyli przede wszystkim informować pracodawcę o rozpoznanych zagrożeniach. Ponadto zajmuje się sporządzaniem sprawozdań i doradza w kwestii organizacji pracy na konkretnych stanowiskach, na których występuje szczególne ryzyko dla życia, bądź zdrowia pracowników. Pełni także funkcje kontrolne – zajmuje się sprawdzaniem warunków pracy i obowiązujących przepisów bhp, czy są stosowane w praktyce w każdym miejscu, w którym pracownik pełni swoje obowiązki. W momencie zagrożenia służba bhp powinna od razu wstrzymać pracę i odsunąć pracownika/ów od  miejsca, w którym grozi niebezpieczeństwo np. na skutek uszkodzenia urządzenia technicznego.

Szkolenie bhp dla pracodawców

Szkolenia bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP powinny dostarczać zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę, tak aby pracodawca był zdolny samodzielnie sprostać nałożonym obowiązkom. Ich adresatem są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają maksymalnie 50 pracowników (z wykluczeniem miejsc o wysokim ryzyku wypadku). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004, szkolenie dla pracodawców z zakresu służby bhp należy cyklicznie powtarzać, co 5 lat.

Jeśli poszukujesz specjalistów, którzy zajmują się prowadzeniem szkoleń bhp,  skorzystaj z darmowej wyceny naszych usług oraz znajdź odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania w obszarze bhp.

Zapraszamy do kontaktu!

 


[1]Kiedy musisz powołać służbę bhp? https://e-prawnik.pl/artykuly/kiedy-musisz-powolac-sluzbe-bhp.html (Dostęp: 21.11.2017)

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze