BHP w szkole

Znaki bezpieczeństwa BHP w szkole

W każdej szkole zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pozostali pracownicy, powinni czuć się komfortowo, dlatego tak ważna jest znajomość znaków bezpieczeństwa. Dzięki nim poruszanie się po placówce, jest o wiele bardziej bezpieczne i co najważniejsze – przestrzegając zasad bhp, zmniejszamy ryzyko wypadku.

Podstawowe znaki obowiązujące w szkole to:

  • Znaki zakazu,
  • Znaki ostrzegawcze,
  • Znaki nakazu,
  • Znaki informacyjne,
  • Znaki ochrony przeciwpożarowej.

Wymienione wyżej znaki różnią się pod względem kształtu, koloru i oczywiście znaczenia, a dzięki temu łatwiej zapadają w pamięci. Uczniowie powinni znać obowiązujące zasady bhp w szkole i rozpoznawać znaki bezpieczeństwa, które spotykają na szkolnych korytarzach i w pracowniach.

Zasady bhp w szkole, o czym należy pamiętać?

Za bezpieczeństwo uczniów w szkole odpowiedzialny jest dyrektor. To on pełni funkcję kontrolną i sprawdza warunki obiektów, z których korzystają dzieci. Tego rodzaju „obchód” odbywa się minimum raz w roku, a następnie, na jego podstawie sporządzany jest odpowiedni protokół. Dyrektor odpowiada także za regulamin bhp w szkole, który powinien być udostępniony wszystkim pracownikom, uczniom oraz rodzicom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bhp w szkole skorzystaj ze szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów.

Do najważniejszych zasad bhp obowiązujących w każdej szkole zaliczamy:

  • zamieszczony w widocznym miejscu plan ewakuacji z drogami ewakuacyjnymi
  • ogrodzenie budynku szkoły i całego terenu, jaki do niej należy
  • odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia sanitarnohigieniczne

Wypadek w szkole procedury

W sytuacji, w której doszło do wypadku, należy niezwłocznie udzielić uczniowi pomocy i poinformować jego/jej prawnego opiekuna. Wypadek w szkole powinien zostać odnotowany w specjalnym rejestrze oraz w dzienniku. Dyrektor jest zobowiązany do tego, by powołać specjalny zespół powypadkowy, który zapozna się z okolicznościami zdarzenia i dopilnuje formalności. Ponadto musi zawiadomić rodziców (opiekunów) dziecka, które uległo wypadkowi, pracownika służby bhp, a w przypadku ciężkich, bądź śmiertelnych wypadków poinformować prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Kolejnym krokiem jest powiadomienie zespołu powypadkowego, który sporządza protokół  w terminie 21 dni od zakończenia postępowania powypadkowego.

Jeśli wypadek w szkole, jest spowodowany z winy ucznia, ponieważ zachowywał się niezgodnie z przepisami, to powinien naprawić wyrządzoną szkodę. Jeżeli opiekun (nauczyciel, rodzic, niania zobowiązany do opieki nad dzieckiem), zaniedbał swoich obowiązków, to w tej sytuacji również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole?

Gdy dojdzie do wypadku rodzice, opiekun lub uczeń (pod warunkiem, że jest już pełnoletni) mogą starać się o odszkodowanie w związku z uszkodzeniem ciała lub zdrowia. Ważne, by udowodnić, że dziecko doznało urazu na skutek zaniedbań ze strony placówki edukacyjnej. Ponadto uczeń powinien być ubezpieczony, albo przez szkołę, albo indywidualnie. Istnieje także możliwość, aby starać się o odszkodowanie z ZUS-u, jeśli tylko doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wówczas można liczyć na jednorazowe świadczenie lub rentę.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, jak stworzyć bezpieczne warunki dla uczniów i w odpowiedni sposób przejść przez procedury po wypadku, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci rozwiać wszelki wątpliwości.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze