Szkolenia BHP online, czyli jak usprawnić naukę BHP z użyciem nowoczesnych technologii?

Bardzo często zdarza się, że tradycyjny kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest postrzegany przez pracowników jako strata czasu, a przez pracodawców – jako zbędny koszt. Nie dziwi więc fakt, że szkolenie BHP przeprowadzone metodą e-learningu cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Jest to Czytaj więcej

Instrukcja BHP w zakładzie pracy – czym jest i co powinna zawierać?

Instrukcja bhp to obowiązkowy dokument w każdym zakładzie pracy, który powinien być dostępny i zrozumiały dla wszystkich pracowników. Poprawnie sporządzona instrukcja to fundament bezpiecznej pracy i troska o zdrowie zatrudnionych. Dzisiaj postaramy się przyjrzeć bliżej, czym jest instrukcja bhp, co powinna zawierać, a także, kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie?

Czym jest outsourcing BHP i dlaczego może przydać się Twojej firmie?

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do zadbania o ich bezpieczeństwo i do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Bardzo często zdarza się jednak, że właściciele pochłonięci innymi obowiązkami, nie mają czasu, a także potrzebnych umiejętności do realizowania zadań z zakresu BHP. Aby uniknąć Czytaj więcej