Szkolenia BHP dlaczego są ważne?

Szkolenie BHP – po co się je wykonuje?

Szkolenia BHP pierwszy raz powinny odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Następnie należy zadbać o szkolenia okresowe, które są powtarzane w konkretnych odstępach czasu. Ich termin zależy m.in. od wielkości ryzyka uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia podczas wykonywania służbowych obowiązków.

Często bagatelizowane i traktowane przez pracowników jako zło konieczne, szkolenie BHP ma za zadanie uchronić ich zdrowie i życie oraz pomóc uniknąć wypadków, które często wynikają po prostu z nieznajomości zasad bezpieczeństwa. Na próżno jest szukać bardziej potrzebnych szkoleń.

Szkolenia BHP – dlaczego są takie ważne?

Przed podjęciem przez pracownika obowiązków w firmie, pracodawca ma za zadanie przeprowadzić wstępne szkolenie BHP, które jest bardzo ważną częścią zatrudnienia  i składa się z dwóch części:

  • I etap to instruktaż ogólny trwający minimum 2 godziny i 15 minut, który przeprowadza BHPowiec. Zrealizowanie instruktażu ogólnego zawsze powinno być udokumentowane na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.
  • II etap to instruktaż stanowiskowy, za którego przeprowadzenie odpowiada pracodawca lub np. kierownik. Obydwoje muszą posiadać okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, w którego programie powinna znajdować się informacja o zdobytej wiedzy nt. prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Do głównych celów szkolenia BHP zalicza się zdobycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie obowiązków powierzonych przez pracodawcę. Osoba odbywająca instruktaż powinna zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zorientować się w czynnikach środowiska pracy.

Niewypełnienie obowiązku szkolenia z zasad BHP, może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary finansowej lub nawet pozbawieniem wolności, więc warto o tym pamiętać i nie pomijać tak istotnego etapu związanego z zatrudnieniem nowego pracownika.

Szkolenie BHP to jedyne obowiązkowe szkolenie, które pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom i bez jego przeprowadzenia nie powinien on dopuszczać do pracy żadnej osoby. Dlatego, jeśli zacząłeś pracę bez wstępnego szkolenia BHP, warto porozmawiać o tym z pracodawcą.

Kiedy prowadzisz firmę i zaczynasz zatrudniać pracowników, szkolenie BHP dla pracodawców także należy do Twoich obowiązków. Powinieneś je odbyć w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy i powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność nie masz takiego obowiązku, chyba że będą go wymagać np. Twoi budowlani podwykonawcy.

Szkolenia BHP - wstępne i okresowe

Rodzaje szkoleń BHP – jakie są ich zdania?

Rozróżniamy dwa rodzaje szkoleń:

  • Szkolenia wstępne BHP – przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków. Przed rozpoczęciem wypełniania swoich zobowiązań, pracownik musi znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. Wstępne szkolenie BHP powinno zawierać w sobie instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Kodeks pracy nie przewiduje dla pracownika możliwości zwolnienia z odbycia szkolenia wstępnego, kiedy zaczyna prace w nowej firmie.
  • Szkolenia okresowe BHP  – powinny być powtarzane w czasie trwania stosunku pracy. Ich częstotliwość reguluje rodzaj wykonywanej pracy oraz warunki, w jakich się ona odbywa. Jak wiadomo, wiedza potrafi być ulotna, więc okresowe szkolenia BHP dla pracowników mają na celu jej przypomnienie oraz utrwalenie. Warto pamiętać, że przepisy czasem się zmieniają a nowe rozwiązania techniczno–organizacyjne generują dodatkowe reguły, których trzeba przestrzegać.

Jak często trzeba wykonywać szkolenia BHP?

W zależności od rodzaju świadczonych obowiązków i miejsca wykonywania pracy, wymagane są różne przedziały czasowe, w ciągu których powinno się przeprowadzać szkolenia okresowe BHP.

Pracownicy administracyjni sa zobowiązaniu do odbycia okresowego szkolenia raz na 6 lat, kierownicy i pracodawcy oraz służba BHP raz na 5 lat, a osoby pracujące fizycznie raz na 4 lata.  Natomiast pracownicy, którzy wykonuja swoje obowiązki w warunkach szczególnie niebezpiecznych (np.praca na wysokościach), sa zobligowani do odbycia corocznego szkolenia okresowego w zakresie BHP.

Korzystając z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku można poznać dokładne zasady szkolenia z zakresu BHP i dowiedzieć się, jakie są wymagania dotyczące prezentowanej treści.

Bądź mądry przed szkodą

Zapewnienie wstępnego i okresowego szkolenia na terenie zakładu pracy należy do zadań pracodawcy. Jednak to obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie obowiązków. Brak ich respektowania przyczynia się do stworzenia zagrożenia dla siebie oraz innych pracowników. Może to się zakończyć upomnieniem, naganą lub karą pieniężną nałożoną na pracownika.

Nie jest to jednak najwyższa cena, jaką można zapłacić za nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Każdego roku dziesiątki tysięcy pracowników ulegają wypadkom w pracy. Warto więc wiedzieć, co można zrobić, aby praca nie miała poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia oraz nie narażała pracodawcę na straty.

BHP w firmie – włącz świadomość i bezpieczeństwo w pracy

Regularne organizowanie szkoleń BHP to świetna okazja, aby uzmysłowić pracownikom czyhające na nich zagrożenia, których być może nawet nie byli świadomi i przedstawić im środki, które pozwolą na ich minimalizowanie.

Jednak załatwianie spraw związanych z bezpieczeństwem pracy lub samymi szkoleniami nie musi być dla pracodawcy dodatkowym wyzwaniem. Warto powierzyć tę kwestię specjalistom, którzy zadbają o podniesienie świadomości z zakresu BHP wśród pracowników. Stworzenie negatywnej atmosfery wokół zasad BHP niestety jest niezwykle proste, dlatego wybranie odpowiedniej firmy, która zajmie się tym w odpowiedzialny sposób, jest ważnym elementem dla każdego przedsiębiorcy.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze