Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a ubezpieczenie ZUS

Wypadki chodzą po ludziach i mogą się przydarzyć nawet w drodze do pracy. Dlatego też warto wiedzieć, jak postępować w sytuacji, gdy Twój pracownik dozna nieszczęśliwego zdarzenia w trakcie przemieszczania się do miejsca pracy. Może się on bowiem starać o uzyskanie świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – co na ten temat mówią przepisy?

Wypadek w drodze do może przytrafić się każdemu – również i Twojemu pracownikowi. Niezależnie od przyczyny zdarzenia, warto wiedzieć jak postępować w obliczu doznanej szkody na zdrowiu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, Twojemu pracownikowi przysługuje bowiem świadczenie. Co więcej, jest ono wypłacane z tytułu niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych. Zgodnie z artykułem 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wypadek można uznać zdarzenie, które jest nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną. Ponadto musi ono mieć miejsce w drodze do lub z pracy. Przepisy precyzują również, że może to dotyczyć innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego – pod warunkiem, że droga ta była najkrótszą i nie została przerwana. Zdarzenie to zostanie wiec uznane za taki wypadek, jeżeli:

  • Przerwanie drogi było życiowo uzasadnione;
  • Czas jej przebycia nie przekraczał granic potrzeby;
  • Obrana trasa była dla pracownika najdogodniejsza – pod względem komunikacyjnym.

Z przepisów wynika więc, że za drogę do pracy lub z pracy ZUS uznaje ściśle określoną trasę. Co więcej, za drogę do pracy lub z pracy można uznać także trasę do:

  • Miejsca spożywania posiłków;
  • Miejsca odbywania nauki lub studiów.

Jeżeli wiec Twój pracownik studiuje lub ulegnie wypadkowi w drodze na uczelnię, również przysługuje mu odszkodowanie ZUS.

Zgłaszanie wypadku do pracy – jak wyglądają procedury?

Pracownik, któremu w drodze do pracy zdarzy się wypadek, musi jak najszybciej poinformować o tym swojego pracodawcę. Wtedy będzie można sporządzić kartę wypadku, która musi zawierać:

  • Oświadczenie poszkodowanego pracownika;
  • Oświadczenie świadków zdarzenia;
  • Informacje od podmiotów udzielających pomocy;
  • Informację od podmiotów, które zbadały przyczynę zdarzenia.

Ponadto pracownik musi dostarczyć również dokumentację medyczną oraz innych materiały, które wskazywałyby na doznaną przez niego szkodę. Na podstawie tych wszystkich dokumentów pracodawca ma obowiązek sporządzenia karty wypadku i ma na to 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku pracownika.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – odszkodowanie ZUS

Jeżeli zdarzenie zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy, pracownik ma prawo do otrzymania świadczenia chorobowego. Powinno ono wynosić 100% wynagrodzenia pracownika, jakie ten otrzyma przez maksimum 182 dni. z kolei w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, okres ten wynosi 14 dni. Po przekroczeniu tego okresu pracownik może ubiegać się również np. o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego, które wypłaca się nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W tym okresie pracownik przez pierwsze 3 miesiące będzie otrzymywał 90% podstawy zasiłku, a potem 75%. Jeżeli natomiast Twój pracownik jest w ciąży, będzie otrzymywał 100% świadczenia chorobowego. Te same kwoty pracownik powinien otrzymać za wypadek w drodze z pracy ZUS.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze