Bezpieczna praca w magazynie – co warto wiedzieć?

Aby praca w magazynie wiązała się z jak najmniejszymi zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, wymaga ona nie tylko znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także szczególnej dbałości o ich przestrzeganie. Odpowiedzialność za prawidłową organizację miejsca pracy ponosi pracodawca, jednak to od pracownika zależeć będzie, w jakim stopniu zminimalizuje on ryzyko zagrożenia, które związane jest z wykonywaniem przez niego obowiązków w magazynie.

Praca na magazynie – jakie niesie za sobą zagrożenia?

Wszystkich zagrożeń związanych z pracą magazyniera nie można traktować jednakowo. Ich skala wynika głównie z rodzaju magazynowanego towaru i warunków, w jakich jest on przechowywany.

Jednak najpowszechniejsze z nich mogą dotyczyć każdego, kto swoje obowiązki pracownicze wypełnia na co dzień właśnie w magazynie. Do najczęstszych z nich możemy zaliczyć:

 • Urazy mechaniczne, które są konsekwencją upadku z drabin, podnośników, schodów, wind czy powstają w wyniku potrącenia np. przez wózek widłowy, a także z powodu potknięcia lub uderzenia doznanego przez upadające przedmioty.
 • Choroby lub uszkodzenie narządu słuchu, które są skutkiem zbyt wysokiego poziomu hałasu panującego w magazynie.
 • Przeciążenia wynikające z podnoszenia zbyt ciężkich rzeczy i za dużego wysiłku fizycznego, co prowadzi do zapalenia ścięgien, bólów kręgosłupa, a także problemów ze stawami.
 • Odmrożenia występujące w wyniku długotrwałego przebywania w zbyt niskiej i niekorzystnej dla zdrowia temperaturze niezbędnej do przechowywania towarów.

BHP w magazynie – obowiązki pracodawcy

Na pracodawcy spoczywają wszelkie obowiązki, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego związanego z pracą w magazynie. Wykonywane w nim czynności należy zorganizować w taki sposób, aby bezpieczeństwo pracowników znajdowało się na pierwszym miejscu.

Właściciel firmy musi zwrócić uwagę na wiele kwestii, które wspólnie przyczyniają się do uniknięcia wypadków i minimalizują ryzyko zagrożenia dla pracowników. Należy pamiętać, że to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie oraz w magazynie, w którym zatrudnia ludzi. Dlatego w szczególności musi on zadbać o:

 • Szkolenia BHP – obowiązkowo dla każdego nowego pracownika należy przeprowadzić instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Co więcej, jeśli pracownik będzie wykorzystywał do pracy wózek widłowy, powinien mieć uprawnienia do kierowania nim.
 • Zapewnienie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej – w przypadku pracy w magazynie należy pamiętać w szczególności o odpowiednim obuwiu, które pomoże uchronić przed zmiażdżeniem palców, a także o rękawicach i kaskach ochronnych. Dowiedz się, jakie artykuły BHP są niezbędne w pracy, aby przebiegała ona w bezpieczny sposób.
 • Dobry stan techniczny sprzętu i narzędzi – to konieczność. Ich użytkowanie, przeglądy techniczne i konserwacja powinny przebiegać zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez producenta.
 • Odpowiednie zaplanowanie przestrzeni magazynowej oraz oznakowanie pomieszczeń – należy ułatwić pracownikom magazynu dostęp do materiałów, które są w nim składowane, zachować drożność ciągów komunikacyjnych i zadbać o niczym niezastawione wyjścia ewakuacyjne.
 • Zniwelowanie wszelkich wad konstrukcyjnych i technicznych występujących w magazynie, które mogą wpłynąć negatywnie na poziom bezpieczeństwa, pomoże usprawnić pracę magazynierów i uczynić ją bardziej bezpieczną.
 • Stałe udostępnienie pracownikom instrukcji BHP oraz informacji, które dotyczą obsługi maszyn, wózków widłowych i innych urządzeń technicznych.

bezpieczna praca na magazynie

Praca w magazynie – powinności pracownika

Aby przeciwdziałać niepożądanym wypadkom, które mogą mieć miejsce w magazynie, także pracownicy swoim postępowaniem mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa swojego i współpracowników. Dlatego, aby praca w magazynie przebiegała bezpiecznie, należy wymagać od zatrudnionych:

 • Znajomości i przestrzegania przepisów oraz zasad BHP.
 • Brania udziału w szkoleniach dotyczących bezpiecznej pracy w magazynie.
 • Dbania o należyty stan maszyn urządzeń i narzędzi służących do pracy.
 • Stosowania środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez pracodawcę.
 • Korzystania z urządzeń i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Co stwarza niebezpieczną sytuację w magazynie?

Niektóre błędy popełniane podczas pracy w magazynie mogą doprowadzić do tragicznych skutków. Z drugiej strony łatwo je wyeliminować i część wypadków w pracy, które mają miejsce w magazynach, nie musiałaby się wydarzyć, gdyby tylko:

 • zakładać kask wszędzie tam, gdzie jest to wymagane,
 • korzystać z wózków widłowych zgodnie z ich przeznaczeniem i nie dopuszczać do ich przeładowania oraz nie przekraczać dozwolonej prędkości,
 • nie obsługiwać maszyn nie mając do tego stosownych uprawnień i nie pozostawiać ich uruchomionych bez żadnego nadzoru.

Każde zdarzenie w magazynie, które miało wpływ na zdrowie i życie pracowników, powinno zostać dokładnie przeanalizowane, a środki ochrony powinny zostać dobrane w taki sposób, aby w przyszłości wyeliminować podobne zagrożenia. Warto cyklicznie przeprowadzać analizę ryzyka, jakie niesie za sobą praca w magazynie, aby dopasowywać odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania. Dzięki temu pracodawca może mieć pewność, że niczego nie przeoczył w kwestii dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Praca w magazynie może wydawać się łatwa dla kogoś z zewnątrz. Jednak wymaga ona skupienia i nierzadko niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Skutki roztargnienia, czy niestosowania się do zasad BHP w magazynie mogą być tragiczne, dlatego nie warto ich bagatelizować.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze