BDO stomatolog dentysta

BDO w gabinecie stomatologicznym i lekarskim

Większość gabinetów lekarskich, w tym również stomatologicznych, podlega rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Reguluje to ustawa o odpadach, która weszła w życie w 2012 roku. Brak wpisu i sprawozdania z ewidencji odpadów skutkuje wysokimi karami finansowymi. Jak wyglądają procedury BDO w gabinecie stomatologicznym? Na co gabinety lekarskie powinny zwrócić szczególną uwagę? Zapraszamy do lektury.

Odpady medyczne a rejestr BDO

Gabinety lekarskie i stomatologiczne muszą dokonać wpisu do Bazy Danych Odpadowych, ponieważ wytwarzają różnego rodzaju odpady, przede wszystkim medyczne. Część z nich zaklasyfikowana jest jako niebezpieczna. Chodzi tutaj między innymi o zainfekowane opatrunki, podkłady, czy leki cytotoksyczne.

Limit dotyczący odpadów o charakterze niebezpiecznym wynosi 100 kg w skali roku. Warto wiedzieć, że gabinety lekarskie, które mieszczą się w obrębie tego limitu, nadal muszą raportować liczbę i typ generowanych odpadów. Mogą jednak zrobić to w ramach ewidencji uproszczonej. Pojawia się pytanie – jakie odpady wytwarzane w gabinecie lekarskim i stomatologicznym muszą być ewidencjonowane?

BDO gabinet lekarskiBDO w gabinecie lekarskim

Odpady w gabinecie stomatologicznym

Informację na temat rodzaju odpadów, które podlegają ewidencji w BDO, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku. Gabinety lekarskie i stomatologiczne powinny zwrócić uwagę na grupę oznaczoną numerem 18, w której rozpisane są odpady medyczne i weterynaryjne. Znajdują się tam między innymi:

  • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe,
  • opatrunki gipsowe,
  • ubrania jednorazowego użytku,
  • chemikalia,
  • pozostałości po amalgamacie dentystycznym,
  • odpady z drobnoustrojami chorobotwórczymi,
  • zużyte peloidy.

Rejestrując swój gabinet w Bazie Danych Odpadowych, otrzymasz indywidualny numer rejestrowy, który uprawnia Cię do przekazania odpadów. Kara pieniężna za brak wpisu w systemie BDO wynosi od 5000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Sprawozdanie BDO – gabinet stomatologiczny

Gabinety lekarskie i stomatologiczne powinny zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych, korzystając z internetowego systemu BDO. Kolejnym obowiązkiem jest ewidencja odpadów, czyli przygotowanie kompletnego i zgodnego ze stanem rzeczywistym sprawozdania.

Sprawozdanie BDO powinno zawierać przede wszystkim rodzaj oraz ilość wytwarzanych w ciągu roku odpadów. Właściwie przygotowany raport należy następnie wgrać z poziomu indywidualnego konta internetowego. Każdy, kto podlega wpisowi do BDO, musi przesłać raport najpóźniej 15 marca.

Podsumowanie

Kwestia BDO w gabinecie stomatologicznym lub lekarskim nie powinna być lekceważona. Odpady medyczne, w tym również niebezpieczne, podlegają obowiązkowej ewidencji. Brak wpisu w systemie może doprowadzić do kary aresztu lub grzywny.

Zastanawiasz się, w jaki sposób zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych? Obsługa systemu BDO wydaje Ci się zbyt skomplikowana i czasochłonna? Nasi eksperci z chęcią pomogą Ci w dopełnieniu formalności. Dzięki temu unikniesz ryzyka błędnie przygotowanego sprawozdania. Skontaktuj się z nami!

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze