pełnomocnictwo bdo

Pełnomocnictwo BDO – co musisz wiedzieć, dodając pełnomocnika w systemie?

Często natłok obowiązków sprawia, że przedsiębiorcom nie starcza doby na załatwienie wszystkich spraw. Na szczęście są takie rzeczy, które można oddelegować, aby zyskać więcej czasu na inne zadania. Będąc zobligowanym do prowadzenia ewidencji w systemie BDO i składania corocznego sprawozdania, możesz to po prostu zlecić to innej osobie. Dowiedz się, co musisz wiedzieć, dodając pełnomocnika w systemie, kiedy chcesz mu nadać pełnomocnictwo BDO.

Pełnomocnictwo BDO – kto musi je mieć?

Jeśli głównym użytkownikiem systemu BDO nie jest właściciel firmy lub inna osoba, której prawo do reprezentowania spółki wynika z wpisu do CEIDG lub KRS a nadano jej uprawnienia użytkownika systemu BDO, wówczas musi ona posiadać pełnomocnictwo BDO.

Jego udzielenie osobie trzeciej przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie załatwić osobiście wszystkich spraw. W takim wypadku pełnomocnictwo BDO uzyskuje umocowanie prawne i jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Ważne jest, aby pamiętać, że podczas składania wniosku przez system BDO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, należy je do tego wniosku dołączyć. Służy do tego sekcja „załączniki”, do których możesz dodać także dokumenty potwierdzające wniesienie opłat skarbowych związanych z pełnomocnictwami

Pełnomocnictwo BDO – jak wypełnić i co powinno zawierać?

Pełnomocnictwo BDO może być złożone w formie elektronicznej jako plik podpisany cyfrowo przez osobę, która ma uprawnienie do wystawiania pełnomocnictw. Podpis można uzyskać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

W pełnomocnictwie powinny się znaleźć:

 • informacje dotyczące danych mocodawcy,
 • informacje o podmiocie, któremu pełnomocnictwo zostaje udzielone,
 • zakres pełnomocnictwa oraz ram czasowych obowiązywania dokumentu. 

Podczas wypełniania pełnomocnictwa możesz posłużyć się gotowym szablonem lub samodzielnie opracować taki dokument. Aby nie wzbudzało ono dodatkowych wątpliwości, warto posłużyć się gotowym wzorem dostępnym na stronie BDO. 

Nie obawiaj się jednak modyfikacji dostępnego dokumentu, jeśli chcesz, aby pełnomocnictwo obejmowało więcej kwestii niż te, które są w nim wymienione, jak np. sprawy dotyczące ochrony środowiska. W takim wypadku pełnomocnik będzie mógł podpisywać za Ciebie także sprawozdania środowiskowe, wnioski o pozwolenia itp.

Opłaty za pełnomocnictwo BDO

Pełnomocnictwo BDO, które zostaje udzielone w sprawie zakresu administracji publicznej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny (rodzicie, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto właściwego urzędu miasta, do którego podmiot składa wniosek.

W przypadku dokonywania płatności poprzez system bankowości internetowej należy wygenerować potwierdzenie i dołączyć je w formacie PDF. Natomiast, jeżeli płatność odbyła się poprzez placówkę pocztową, wystarczy, że załączysz skan druku uiszczenia opłaty. 

Pamiętaj, że w przypadku braku załączonego potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej, organ wezwie Cię do usunięcia braków formalnych we wniosku, co tym samym sprawi, że prowadzone postępowanie się wydłuży.

Zasady wnoszenia opłat za BDO

Opłatę za pełnomocnictwo należy wnosić:

 • przed każdym urzędem – jeśli sprawozdanie jest składne w kilku województwach, opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść w każdym z nich, 
 • za każdą osobę – jeśli na jednym pełnomocnictwie jest kilka osób, to opłatę wnosisz za każdą z nich,
 • jednorazowo – jeśli będziesz chciał użyć tego samego pełnomocnictwa np. po roku, to nie ma potrzeby ponawiania opłaty. Wystarczy, że załączysz stare potwierdzenie jej wniesienia.

Pełnomocnictwo BDO – do czego uprawnia?

Dzięki pełnomocnictwu BDO osoba, która je otrzyma będzie mogła w imieniu przedsiębiorcy załatwić następujące sprawy za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO: 

 • złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO,
 • wyznaczyć upoważnionych użytkowników,
 • złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze,
 • złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru,
 • prowadzić ewidencję odpadów,
 • prowadzić sprawozdawczość,
 • wystawić kartkę przekazania odpadu.

Jeśli formalności związane z BDO zajmują Ci zbyt wiele czasu lub obawiasz się, że możesz coś przeoczyć, czy popełnić błąd, warto powierzyć pełnomocnictwo zaufanym specjalistom od BDO, którzy zajmą się za Ciebie wszelkimi formalnościami związanymi z Bazą Danych Odpadowych.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze