Termin realizacji jest zależny od rodzaju usług oraz zakresu zleconych prac, dlatego zawsze jest ustalany z każdym klientem indywidualnie.